Q&A: Verduurzaming monumenten

Q&A: Verduurzaming monumenten

Wij willen ons monumentale buitenhuis gaan isoleren (muren en dak). Wij kregen het advies vooraf een infraroodscan te laten maken. Is dat zinvol ?

Vraag: Wij willen ons monumentale buitenhuis gaan isoleren (muren en dak). Wij kregen het advies vooraf een infraroodscan te laten maken. Is dat zinvol en heeft ERM daar nog advies bij?

Antwoord:

Omdat een vakkundige warmtebeeldregistratie tijdens geschikt weer in het stookseizoen altijd veel extra informatie oplevert over de hoedanigheid van de gebouwschil van het onderzochte monument is dit eigenlijk een 'no-brainer': een goede infrarooddetectie brengt altijd zijn kosten op in het energiebesparingsplan.

Er zijn wel condities

Belangrijke succesvoorwaarde bij het uitvoeren en rapporteren van een dergelijke infrarood analyse is, dat de uitvoerende partij goed op de hoogte is met de bouwkundige, bouwhistorische en bouwfysische eigenaardigheden van monumenten en dat men ook ruime ervaring heeft in monumentspecifieke thermografie (warmtebeeld-registratie). Infraroodbeelden kan iedereen met een geschikte camera maken, maar het gaat om de juiste interpretatie van de gemaakte beelden en daarin waargenomen warmtetechnische fenomenen.

Bij een thermografisch onderzoek van een monument gaat het om het volgende. De gebouwschil (vloeren, blinde geveldelen, gevelopeningen, dakzone) en het verwarmingssysteem worden met de warmtebeeldcamera onderzocht op thermische efficiëntie. De waarnemingen en bevindingen worden vervolgens in woord en beeld gerapporteerd. Goed gebruik is dat er ook aanbevelingen gedaan worden ter verbetering van energetische situatie van het onderzochte monument. De thermografische rondgang levert altijd nieuwe inzichten op, die het mogelijk maken bepaalde aannames over het thermisch gedrag van het gebouw te staven of aan te passen.

> Bekijk onze warmtebeeldcamera's voor gebouwen thermografie

Kommentare

Sei der erste der einen Kommentar schreibt....

Schreibe einen Kommentar
* Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.